top of page
Photos-Berlaymont-Commission-Européenne.jpg

Ontdek de realisaties van TopTech Engineering.

ZIE VOORBEELDEN VAN ONS WERK IN MEER DETAIL

Hieronder wordt nader ingegaan op de keuzes die zijn gemaakt in het kader van het project "Berlaymont Europese Commissie" en de installaties die naar aanleiding daarvan zijn uitgevoerd.

PROJECT  "BERLAYMONT EUROPESE COMMISSIE" / HVAC

BEPERKINGEN

De berekening van de verwarmings- en energiebehoeften was gebaseerd op de veronderstelling dat een binnentemperatuur van 18 °C tot 24 °C moet worden bereikt wanneer de buitentemperatuur 30 °C bedraagt. Als de buitentemperatuur met 1 °C boven 30 °C stijgt, is een identieke stijging van de binnentemperatuur toegestaan.

 

De kwaliteit en de snelheid van de luchtverversing in de verschillende ruimten werd bepaald aan de hand van het aantal aanwezigen in deze ruimten en de kwaliteit van de buitenlucht. De hoge energiebesparingsprestatie van de gevel betekende dat voor de algemene airconditioning van het gebouw geavanceerde technische oplossingen nodig waren, gelimiteerd door de beperkingen van de bestaande structuur.

VERWARMINGSRUIMTE

De ketelruimte bevond zich op het dak (14e verdieping). Het systeem bestaat uit drie gasgestookte ketels, waarvan er één condensatieketel is. Er zijn ook drie stoomgeneratoren voor de luchtbevochtiging.

 

De koelinstallatie bevindt zich in de infrastructuur van het gebouw en is uitgerust met vier koelmachines. Twee absorptiekoelmachines, aangedreven door de warmte van de warmtekrachtkoppeling, vervolledigen de productie-installatie. De koeltorens van deze koelmachines bevinden zich op twee dakvleugels.

 

Het totale vermogen van de verwarmingsinstallatie bedraagt 7.800 kW en dat van de koelinstallatie 10.000 kW.

LUCHTBEHANDELING VOOR DE KANTOREN

Voor de kantoren hebben we gekozen voor een airconditioningsysteem dat energie bespaart, een maximaal comfort garandeert zonder lawaai of tocht en weinig vloeroppervlak inneemt. Daarom werd gekozen voor stralingsplafonds voor airconditioning. Het principe van dergelijke plafonds bestaat uit een koperen spoel, waardoor een vloeistof stroomt en die met thermische isolatie is bekleed, die in de geperforeerde plafondpanelen wordt geplaatst. Per module zijn zes stralingspanelen voorzien, waarvan er twee (aan de voorzijde) afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen verwarmen of koelen. In de winter worden deze stralingspanelen, die langs de gevels zijn geplaatst, van warm water voorzien om tocht en koudestraling van de ramen te voorkomen. In de zomer worden ze toegevoegd aan de vier andere panelen, voorzien van koud water, om de koeling te verzekeren.

 

In de kantoren wordt elk uur per module 35 m3 behandelde verse lucht gepulseerd voor comfortventilatie. Airconditioningsunits voor toevoer en afvoer zijn voorzien per vleugel en per eenheid van twee verdiepingen. De inlaatopeningen voor deze ventilatie-units zijn op het dak gesitueerd, waar de luchtverontreiniging het geringst is. De in de kantoren afgezogen lucht wordt gerecupereerd om bepaalde ruimten van de basis te ventileren (opslag, archieven, parkings enz.).

 

De Europese Commissie eiste dat elk kantoor voorzien zou zijn van openslaande ramen. Om energieverspilling en condensatie te voorkomen, was het daarom van essentieel belang deze ramen uit te rusten met elektrische contacten die, wanneer ze worden geopend, automatisch de airconditioning in de kantoren uitschakelen.

 

Ten slotte moet worden opgemerkt dat een automatisch regelsysteem het mogelijk maakt de temperatuur in elk kantoor autonoom te regelen, met een verlaging van 2 graden van het temperatuurinstelpunt wanneer er niemand in de kamer aanwezig is, zoals aangegeven door een aanwezigheidsdetector.

LUCHTBEHANDELING VOOR ANDERE ZONES

Voor de vergaderzalen en tv-studio's met hoge plafonds is als klimaatregelingsmethode verdringingsventilatie gekozen.

 

Het principe van dit systeem bestaat uit het pulseren van lucht met lage snelheid in het onderste deel van de ruimten bij een temperatuur die enkele graden onder de omgevingstemperatuur ligt (2 tot 5 °C). De lucht wordt teruggevoerd naar het bovenste deel van de kamer.

 

Dit systeem maakt het mogelijk om bij de berekening van het koelvermogen van de installatie onderscheid te maken tussen het vermogen dat wordt ontwikkeld in de bezette zones en het vermogen dat wordt ontwikkeld in de hoger gelegen zones. De vereiste capaciteiten en stroomvereisten zijn dus lager dan die van conventionele airconditioningsystemen. Aldus wordt een aanzienlijke energiebesparing verkregen.

 

Voor de andere ruimten, waaronder de lobbytuinen, het restaurant, de cafetaria en de ruimten rond de perszaal, werd gekozen voor een variabel luchtvolume (VAV)-systeem. In een dergelijk systeem wordt de luchtstroom via een thermostaat gemoduleerd naar gelang van de thermische belasting van de ruimte. Dit systeem leidt ook tot aanzienlijke energiebesparingen, aangezien het alleen de luchtstroom gebruikt die nodig is.

De tolkencabines, die zich aan de rand van de vergaderzalen bevinden, worden geventileerd door geperforeerde plafonds. Andere kamers zijn uitgerust met ventilatorconvectoren en voor sommige speciale kamers zijn individuele airconditioningunits voorzien.

 

In ruimten waar geen airconditioning of ventilatie nodig was, werd voor verwarming gezorgd door middel van statische radiatoren of vloerverwarming.

PROJECT  "BERLAYMONT EUROPESE COMMISSIE" / Elektriciteit

Het gebouw is voor zijn elektriciteitsvoorziening aangesloten op het openbare net van 11 kV. De hoogspanningscabine heeft 12 transformatoren met een totaal vermogen van 13.000 kVA. De plaats van deze cabine is gehandhaafd op de oorspronkelijke plaats, d.w.z. in het midden van het gebouw, in de tweede kelderverdieping.

 

De laagspanningsschakelruimte (3 x 400 V + N) bevindt zich verticaal boven de cabine (1e kelder). Vanuit deze schakelborden lopen de voedingsleidingen naar de verdeelborden (algemene elektrische distributie) en andere gebruikers. Alle verbindingen worden gemaakt met het TN-S (4-draads) distributiesysteem. Om de kenmerken van de toevoerleidingen te optimaliseren en vooral om de kortsluitstromen te beheersen, zijn de installaties onderverdeeld in verschillende onafhankelijke eenheden:

  • de installaties die de HVAC voeden (twee eenheden van elk 2 x 1.250 kVA),

  • de installaties voor de bediening van de hefinstallaties (liften, takels, roltrappen) en de keukens (een eenheid van 2 x 1.000 kVA),

  • algemene distributie-installaties (verlichting + klein vermogen, twee eenheden van elk 2 x 1.000 kVA),

  • de zogenaamde "vitale" installaties en apparatuur (een eenheid van 2 x 1.000 kVA). Deze omvatten: de brandliften, de terugkeer van de liften naar het evacuatieniveau, de noodverlichting, de hydrofoorinstallaties en de rookafzuiginstallaties.

KANTOORVERLICHTING

De verlichtingsinstallaties worden gekenmerkt door oplossingen die gericht zijn op zowel comfort als energiebesparing door gebruik te maken van de meest efficiënte technieken en apparatuur.

 

Het verlichtingsniveau wordt aangepast van 300 tot 500 lux dankzij een dimmer. De verlichting wordt automatisch geregeld met lichtsensoren en aanwezigheidsdetectoren. De kunstverlichting is aangepast aan het daglicht. Wanneer een kantoor niet bezet is, wordt de kunstverlichting automatisch uitgeschakeld.

 

Als de indeling wordt gewijzigd, kunnen met het systeem de verlichtingscircuits worden aangepast door eenvoudigweg de software te wijzigen.

PROJECT  "BERLAYMONT EUROPESE COMMISSIE" / Sanitair

Naast de standaardapparatuur voor een kantoorgebouw werd energiebesparende en milieuvriendelijke apparatuur gebruikt.

Zo worden de afvoer onder het gebouw en een deel van het regenwater gerecupereerd om de spoeltoiletten en urinoirs van water te voorzien. Een ander deel van het regenwater wordt opgevangen om de irrigatienetwerken van de esplanade en de vloertuinen te voeden.

NEEM CONTACT OP

Nieuwsgierig of geïnteresseerd in onze expertise? Contacteer TopTech Engineering in Liedekerke zodat we samen uw project kunnen bestuderen!

bottom of page